הרב גרשון אדלשטיין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין הוא מראשי ישיבת פוניבז', ממנהיגי הציבור הליטאי וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה.

תולדות חייו[edit]

נולד באייר תרפ"ג לאביו הרב צבי יהודה אדלשטין, רב העיר שמוייאץ ברוסיה. בהמשך עלתה משפחתו לארץ ישראל, ואביו התמנה לרב העיר רמת השרון והיה מקורבם של החזון איש והרב מבריסק. הרב אדלשטיין נכנס ללמוד בישיבת לומז'ה בפתח תקווה, ולאחר מספר שנים התבקש ע"י הרב שמואל רוזובסקי לבוא ללמוד בישיבת פוניבז' בבני ברק. הרב אדלשטיין עבר לישיבת פוניבז', ונמנה על ששת התלמידים הראשונים בישיבה. בשנת תש"ח, בטרם התחתן, התמנה לר"מ בישיבה, ומאז הוא מעביר שיעורים ושיחות בישיבה, ומשנת תש"ס הוא מכהן כראש הישיבה לצד הרב ברוך דב פוברסקי הרב אדלשטיין הוא חבר מועצת גדולי התורה של "דגל התורה".

אחיו הוא הרב יעקב אדלשטיין, רב העיר רמת השרון.

ספריו[edit]

 • שיעורי רבי גרשון- שמונה כרכים על מסכתות בבא בתרא, יבמות, כתובות, נדרים, גיטין ומסכת סנהדרין.
 • שיעורי הגרי"ג- על מסכת יבמות
 • אסיפת שמועות- בענייני חגי תשרי ומצוותיהם, בהלכה ובאגדה.
 • קונטרס מוחזקות ותפיסה- שיעורים בענייני מוחזקות ותפיסה, ובסוגיית "תקפו כהן". שני כרכים.
 • הערות וביאורים- בענייני סדר טהרות
 • קובץ מראי מקומות- סדרה בת עשרה כרכים, בה מובאת תמצית הדיון והלימוד הישיבתי על הסוגיות, שנערכה על ידי הרב אדלשטיין.
 • קונטרס דעת מבינים- שיחות ושיעורים על דרכי הלימוד.
 • דרכה של תורה- חוברת בענייני דרך הלימוד.
 • דרכו של בן תורה- חוברת שיחות מוסריות
 • הדרך לזכות בדין- חוברת שיחות לקראת ראש השנה
 • חותמו של כהן גדול- חוברת שיחות לחנוכה
 • ענני כבוד- חוברת שיחות ושיעורים לסוכות, בהלכה ובאגדה
 • פתגם המלך- חוברת בענייני פורים
 • שיחת הדרכה
 • יש"א מדברותיך- שיעורים שליקט בנו הרב ישראל.