בית יוסף

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בית יוסף הוא חיבור על ארבעת הטורים, שכתב מרן רבינו יוסף קארו זצ"ל.

"בית יוסף" הוא חיבור שכתב מרן רבי יוסף קארו זצ"ל, בעל השולחן ערוך, על ארבעת הטורים שכתב רבינו יעקב בן רבינו אשר [הרא"ש] זצ"ל. ארבעת הטורים הם: אורח חיים, יורה-דעה, חושן משפט, אבן העזר.

בבית יוסף כותב מרן המקורות לדברי רבינו המחבר, ומביא דעות ראשונים נוספות, ופעמים שמכריע מרן כדעות מסוימות.

במשך הזמן כתב מרן הגהות והוספות לחיבורו, וקרא לזה בשם "בדק הבית".

בנוסף לספר "בית יוסף", ישנם ספרים נוספים שחוברו על ארבעת הטורים - "פרישה", "דרישה", "בית חדש" לרבינו יואל סירקי"ש זצ"ל, "דרכי משה" לרבינו משה איסרלי"ש זצ"ל, הרמ"א.


ספרים נוספים שחיבר מרן: