רבי אליעזר ב"ר נתן

From ויקישיבה
(Redirected from ראב"ן)
Jump to navigation Jump to search
הדף "ראב"ן" מפנה לכאן. לערך העוסק בבעל המנהיג, ראו ראב"ן הירחי.

רבי אליעזר ב"ר נתן (ראב"ן) היה מבעלי התוספות באשכנז, פוסק ופייטן. חי במגנצא בסביבות שנת ד'תת"נ. תלמידו של רבי יצחק ב"ר אשר הלוי- ריב"א. חיבורו העיקרי הוא "אבן העזר" המחולק לשלושה חלקים. חלק ראשון- שאלות ותשובות. חלק שני- פסקי הלכה למסכתות ברכות, חולין, עבודה זרה ונידה. חלק שלשי- פסיק הלכה לסדר מועד ונשים ונזיקין, ביאורים לתפילה, הסברי סוגיות ופירושים לאגדות. פירושיו על התלמוד מובאים פעמים רבות בתוספות.
כתב פיוטים רבים לשבתות מיוחדות, לחגים, קינות, וכן קונטרס "גזרות תתנ"ו" המתאר את רדיפות היהודים בפרעות תתנ"ו והשמדתם, וכן קינות על הפרעות.

היה בקשרים חזקים עם רבי מאיר ב"ר שמואל חתן רש"י ועם בניו רשב"ם ורבנו תם, ויחד עם השניים האחרונים עמד בראש כינוס של מאה חמישים רבנים בטרוייש בשנת ד'תתק"ו, ובו תקנט תקנות רבות הנוגעות לחיי הקהילה היהודית באשכנז וצרפת.

על צאצאיו נמנים רבי יחיאל ב"ר אורי, בנו הרא"ש ובניו רבי יחיאל, רבי יעקב ו רבי יהודה.