שבועה

From ויקישיבה
Revision as of 11:14, 1 May 2011 by שדה צופים (talk | contribs) (שימוש בתבנית מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

שבועה היא התחייבות או האמנת דברים תוך לקיחת התייחבות ש"ה' עדי". לענייני שבועות מוקדשת מסכת שלימה בסדר נזיקין (מסכת שבועות).

שבועות דאורייתא[edit]

שבועה מהתורה כוללת מספר סוגים:

שבועות דרבנן[edit]

שבועה שחייבו מדרבנן הנקראת גם שבועת היסת היא שבועה שהחלו חכמים במקרים התורה לא חייבה שבועה:

ראה גם[edit]