אין שבועה בתוך שבועה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין שבועה חלה על שבועה, שאם אדם נשבע וחזר ונשבע את שבועתו, אינו חייב אלא משום שבועה אחת.לדוגמא: מי שנשבע שלא יאכל מאכל מסויים, ואמר את שבועתו זו פעמיים, ולאחר מכן עבר על שבועתו, אינו חייב אלא משום שבועה אחת. כלומר, שאם עבר במזיד, אינו לוקה אלא מלקות אחד, ואם בשוגג, אינו מביא אלא קרבן אחד, לפי שאין שבועה חלה על שבועה, ואינו מוזהר אלא מכח שבועה אחת[1].

הערות שוליים[edit]