אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין מחייבים את הנתבע להישבע שבועה של תורה משום הודאתו במקצת הטענה, אם התובע הוא חרש - שאינו שומע ואינו מדבר - או שוטה או קטן, שכן חרש שוטה וקטן אינם בני דעה ואין תביעתם תביעה.


ברם, נשבעים על טענת הקטן שבועת היסט, מפני תיקון העולם, שלא יהא כל אחד נוטל ממונו של קטן והולך לו.