שני לטומאה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

טומאתו של מאכל או של משקה שנטמא ב"ראשון לטומאה".


מאכל או משקה שנטמאו ב"ראשון לטומאה", הרי הם נעשים "שני לטומאה". "שני לטומאה" - אינו מטמא אלא קודש ותרומה (ולא חולין) ועושה אותם "שלישי לטומאה".