ולד הטומאה

From ויקישיבה
(Redirected from ראשון לטומאה)
Jump to navigation Jump to search

טומאה הבאה מכח אב הטומאה.כל הנוגע באב הטומאה נקרא "ראשון לטומאה"; ואם נגע מאכל בראשון לטומאה, הרי זה נעשה "שני לטומאה"; והנוגע בשני לטומאה נעשה "שלישי לטומאה" (ברם, אין שני עושה שלישי לטומאה בחולין, אלא בתרומה ובקודש); והנוגע בשלישי לטומאה נעשה "רביעי לטומאה" (אבל אין שלישי עושה רביעי לטומאה אלא בקודש בלבד). כל אותן הדרגות שלמטה מאב הטומאה נקראות "ולד הטומאה"[1].ההבדל שבין "אב הטומאה" ל"ולד הטומאה" הוא, שאב הטומאה מטמא אדם וכלים, ואילו ולד הטומאה אינו מטמא אדם וכלים אלא אוכלים ומשקים. מכאן - אב הטומאה נקרא "טומאה חמורה"; ולד הטומאה נקרא "טומאה קלה".

הערות שוליים[edit]

  1. כל הנטמא מחמת אב הטומאה של תורה הרי הוא ולד הטומאה של תורה, וכל הנטמא מחמת אב הטומאה של דברי סופרים הרי הוא ולד הטומאה של דברי סופרים.