רבי בצלאל אשכנזי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי בצאלאל אשכנזי היה מגדולי חכמי מצרים, בעל שיטה מקובצת.

תולדות חייו[edit]

נולד בירושלים או בצפת בסביבות שנת ר"פ לרבי אברהם שעלה לארץ ישראל מאשכנז, ומכאן שם המשפחה "אשכנזי".

במהשך ירדה משפחתו מסיבה לא ידועה למצרים, שם למד מפי הרדב"ז ומפי רבי ישראל די קוריאל. כשעלה הרדב"ז לא"י, כיהן רבי בצלאל תחתיו כרב הראשי ליהודי מצרים.

על תלמידיו במצרים נמנו רבי יצחק לוריא- האר"י ורבי שלמה עדני בעל "מלאכת שלמה" על המשנה.

עסק הרבה גם בצרכי ציבור, ובשל כך נאלץ לעזוב את משרתו. הוא עלה לא"י והתיישב בירושלים, וגם בה מונה להיות ראש הקהל מטעם הקהילה האשכנזית והספרדית כאחת.

נפטר בירושלים בסביבות שנת שנ"ה. רבי ישראל נג'ארה הספידו במילים: "איש אלקים קדוש, עסקן ורב פעלים, מציל עשוקים ומנהיג דגול".

ספריו[edit]

  • שיטה מקובצת (אסיפת זקנים) - אוסף מפירושי הראשונים לסוגיות התלמוד. על מסכתות: ביצה, כתובות, *נזיר, בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא. ספר זה מהווה מקור חשוב לפירושים רבים של ראשונים שלא הגיעו לידינו, או שהגיעו לידינו רק בדורות האחרונים.
  • שיטה מקובצת- הערות על סדר קדשים (להוציא מסכת חולין) שהודפסו בגליון דפי הגמרא בדפוס וילנא. בחלק מן המהדורות נוספו בסוף המסכתות חידושים והרחבות מכתב יד (במתכונת השיטה-מקובצת על שאר הש"ס).
  • שו"ת רבי בצלאל אשכנזי
  • הגהות לתלמוד
  • כללי התלמוד
תקופת חייו של רבי בצלאל אשכנזי על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן