הרב משה לוי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב משה לוי היה ר"מ בישיבת כסא רחמים בבני ברק, מגדולי הפוסקים הספרדים בישראל.

תולדות חייו[edit]

נולד בד' בשבט תשכ"א בתל אביב לרבי יוסף ורחל לוי, שעלו לארץ מסוריה. מגיל צעיר הורגל על ידי אביו להתמיד בלימוד התורה, ובגיל 12 היה בקיא בחומש עם טעמי המקרא ופירוש רש"י. למד בישיבת הישוב החדש בתל אביב, שם התחבב על ראש הישיבה הרב יהודה קולודצקי. כשהיה בן 16, החל להעביר שיעורים בגמרא ובהלכות שבת בבית הכנסת באזור מגוריו בתל אביב.

לאחר גמר לימודיו בישיבת הישוב החדש החל ללמוד אצל הרב מאיר מאזוז בישיבת כסא רחמים. על פי עדות חבריו לישיבה, בתקופה זו למד בהתמדה עצומה, והתגלה כבעל כשרון נדיר.

לאחר שנתיים בישיבה, עד בטרם התחתן, החליט הרב מאזוז למנותו לר"מ בישיבה, בעקבות כשרונו החריג.

את דרך העיון רכש מהרב מאזוז, לפיה יש להגיע לפסקי ההלכה למעשה מתוך הגמרא והראשונים. שיעוריו הוא בעמקות גדולה, עד שלפעמים הסתיימו כשעתיים לאחר הזמן.

למרות גדלותו התורנית, השקיע הרב לוי חלק ניכר מזמנו בהעברת שיעורים לבעלי בתים, בניסיון לחברם לעולם התורה. היו כאלה שהגיעו לשיעוריו המעמיקים מבלי שהיו שומרי תורה ומצוות, ועל-ידי השיעור התקרבו לתורה. כמו כן, עסק בקירוב לבבות לתורה באיזור מגוריו.

אהדה רבה היתה לו להתיישבות ביש"ע. את מכתבו לרב בניה ליפשיץ, כיום ר"מ בישיבת נווה דקלים, הוא מסיים: "ה' יתברך ישלח עזרו מקודש ותתבטל עצת אויבינו ומנהיגינו החילוניים ויהודה וישראל תשכון לבטח, וירבו התושבים היהודים ביש"ע, ולא יקבלו אויבינו את אשר פיללו..."

כבר מימי צעירותו סבל ממחלת מעיים קשה.

בי"א בחשוון תשס"א נפטר הרב לוי, בטרם הגיעו לגיל 40.

עוד בחייו הוקם בברכתו ארגון 'מתנה טובה', תכנית ללימוד עצמי של הלכות שבת לנשים מתוך ספרו 'מנוחת אהבה'.

ספריו[edit]

  • שו"ת תפלה למשה- שישה חלקים. על ספר זה קיבל הסכמה מהרב עובדיה יוסף (איתו היה בקשרים חזקים), על אף שבכמה מקומות חולק עליו.
  • מנוחת אהבה- על הלכות שבת (שלושה כרכים). מבוסס על הפסיקה הספרדית, עם התייחסות למנהגי האשכנזים. הספר בנוי מההלכות בתמציתיות עם הרחבות בשם "מי מנוחות". הספר קיבל את הסכמות הרב עובדיה יוסף, הרב שמואל הלוי וואזנר והרב מאזוז.
  • מלווה ה'- על הלכות ריבית. ההלכות בתמציתיות עם הרחבות בשם "טעם ריבית".
  • ברכת ה'- על הלכות ברכות. ההלכות בתמציתיות עם הרחבות בשם "מקור הברכה".
  • יוסף דעת- דיונים ופלפולים בנושאי חזקה, רוב וכללי ספק וספק ספיקא.
  • דבר השמיטה- לחיזוק היתר המכירה. נכתב לאחר שנתקל בפסק החזון איש כנגד ההיתר, מתוך רצון לחזק את דברי הרב עובדיה יוסף שהתיר לסמוך על ההיתר.

שיטתו[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

לקריאה נוספת[edit]

  • הרב צבי כהן, האיש משה - ביוגרפיה של הרב משה לוי, התשס"ח
  • הרב עובדיה חן, בתורתך - פרקי הדרכה בלימוד תורה מתוך משנתו של הרב לוי, טבת התשע"א
  • הרב עובדיה חן, באמונתך - פרקי הדרכה באמונה מתוך משנתו של הרב לוי, חשוון התשע"ג
  • הרב עובדיה חן, במצוותיך - פרקי הדרכה במצוות מתוך משנתו של הרב לוי, טבת התשע"ו

קישורים חיצוניים[edit]