ספק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספק הוא מצב של חוסר ודאות.

דינים[edit]

  • כאשר יש ספק בעניין מסוים, הכלל הוא: "ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא" (ספק של (מן) התורה לחומרה, ספק של (מן) חכמים לקולא (להקל) מארמית).
  • דין הנגזר מהכלל שלעיל, הוא "ספק ברכות - להקל", משום שהברכות כולן נתקנו ע"י חכמים, חוץ מברכת המזון, שהיא מן התורה. לכן, אם נסתפק אדם אם בירך אם לאו, לא יברך, חוץ מבברכת המזון, שאז יברך.

ראה גם[edit]