דרך החיים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק בספרו של הגאון מליסא. אם התכוונתם לספרו של המהר"ל על פרקי אבות, עיינו בערך דרך החיים (מהר"ל).


ספר הלכה שנכתב על ידי רבי יעקב מליסא שהתפרסם בעיקר בזכות ספרו נתיבות המשפט על שולחן ערוך חושן משפט.


הספר בתחילה נכתב כפסקי הלכות לסידור, אך עם הזמן והביקוש ההלכות השונות קובצו לספר בפני עצמו. ההלכות הנדונות בספר הם דיני אורח חיים וחלק מיורה דעה ובעיקר הלכות תפלה. הספר התקבל מאוד בעיני הלומדים ומובא פעמים רבות במשנה ברורה בהלכות תפילה. כמו-כן אפשר למצוא את פסקיו בסידור "תפילת כל פה".