ברכת הודאה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ברכת "מודים" שבתפילת שמונה עשרה הפותחת ב"מודים אנחנו לך" והחותמת ב"הטוב שמך ולך נאה להודות".

תוכנה[edit]

עניינה הודאה לה' על כל הניסים והנפלאות שה' עושה לנו תמיד בכל יום, בכך שמחייה אותנו ונותן לנו את נשמותינו.

הוספות ושינויים[edit]

בחזרת הש"ץ אומר הציבור מודים דרבנן בזמן שהש"ץ אומר את ברכת הודאה.

בעשרת ימי תשובה מוסיפים לפני המילים "וכל החיים יודוך" "וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך". הוספה זאת היא מתקנת הגאונים ואם שכח ולא אמרה אינו חוזר.

בחנוכה ובפורים מוסיפים לאחר "מעולם קוינו לך" את תפילת: "על הניסים".

לאחר הברכה בחזרת הש"ץ אומרים ברכת כהנים.

מקומה[edit]

סיבת מקומה אחר ברכת עבודה נכתב בגמרא (מגילה יח.) "וכיון שבאת עבודה - באתה תודה, שנאמר (תהלים נ') "זבח תודה יכבדנני". ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאה? דכתיב (ויקרא ט') "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים"".