ספרי מצוות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בגמרא נאמר שיש תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה כנגד אברי האדם, ושס"ה לאווין כנגד ימות החמה.

ראשונים רבים כתבו ספרים שבהם מנוי מניינם לתרי"ג מצוות.

בין הספרים המפורסמים ניתן למצוא בראש ובראשונה את ספר המצוות של הרמב"ם - לו ניסח כללים כיצד למנות את המצוות.

על ספר המצוות של הרמב"ם השיג הרמב"ן, בין בהשגות על מצוות שלדעתו אין למנות, ובין מצוות שלדעתו החסיר הרמב"ם במניינו.

על פי המנין של הרמב"ם נכתב "ספר החינוך" (מיוחס לרא"ה - ר' אהרן הלוי מברצלונה, תלמיד הרמב"ן), ובו פירוט קצר על כל מצווה, שורשיה (טעמיה), דיניה ומקור וזמן מנהגה, לפי סדר פרשת השבוע.

על ספר החינוך נכתב ספר "מנחת חינוך" - שהוא חיבור הלכתי הדן בעיונים הקשורים למצוות.

רבי משה מקוצי כתב את הסמ"ג - ספר מצוות גדול, ואילו ר' יצחק מקורביל כתב את הסמ"ק - ספר מצוות קטן - ובו מצוות הנוהגות בזמן הזה.

רבי ישראל מאיר הכהן (ה"חפץ חיים") כתב את ספר המצוות הקצר- ספר מצוות העוסק אך ורק במצוות הנהוגות בזמן הזה.

כמו כן, גם רס"ג כתב ספר מצוות.