ספר החינוך

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ספר החינוך במהדורת מוסד הרב קוק עם הערות, השוואות וכד' מאת הרב חיים דב שעוועל

ספר החינוך הוא ספר מצוות מהמאה הי"ג הבנוי לפי סידור המצוות שסידר הרמב"ם, המסכם כל מצווה, טעמיה (שורשיה), דיניה והמקורות העוסקים בה, האנשים, המקומות והזמנים שנוהגת.

הספר בנוי לפי סדר הופעת המצוות בפרשת השבוע. במקור כל פרשה חולקה למצוות עשה ולא תעשה, אך בדפוסים האחרונים הוכנסו העשין והלאווין יחד על סדר הופעתן בתורה. הספר נועד, כלשון המחבר בהקדמתו לספר: "אולי יתעוררו יותר וישמחו בה הנערים, ישתעשעו עמה בשבתות ובחגים, וישובו מהשתגע ברחוב הערים, לאור באור החיים, איש את רעהו הילדים רכים, ישאלו מצוות שבת זו כמה, ומלאה הארץ דעת ומזמה".

הספר נכתב בעילום שם כשכתוב שחיברו "איש לוי ברצלוני", והיו ששיכו אותו לרא"ה, רבי אהרון הלוי, מתלמידי הרמב"ן, אמנם, ככל הנראה שיוך זה אינו נכון. יש הטוענים שמחברו הוא אחיו הגדול ורבו של הרמב"ן - ר' פנחס הלוי.