תבנית:הידעת?/ג' ניסן ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שחיטה מסכין שנפלה

להלכה פסק מרן בשלחן ערוך (יו"ד סי' ג סע' א) שאם נפלה הסכין מידו ושחטה - שחיטתו פסולה. הרשב"א (תורת הבית הארוך, שער א בית א) סבר להלכה ששחיטתו תהיה כשרה, מדין אשו משום חציו, אלא שמכיון שרבותינו בעלי התוספות ז"ל החמירו בזה - יש להחמיר בשל תורה. וכתב הגאון רבי עקיבא איגר ז"ל [שם, ס"ק א], שלפי דברי הרשב"א, שמהדין היה להקל - אבל יש להחמיר בשל תורה, נראה כי אם נפלה הסכין מידו ושחטה, אין לשחוט אחר כך את בן הפרה, משום "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" (ויקרא כב, כח).