רבי יצחק מקורביל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי יצחק ב"ר יוסף מקורביל מגדולי הראשונים בצרפת, בעל ספר מצוות קטן (סמ"ק). מבעלי התוספות.

חי בצרפת בתחילת האלף השישי. תלמידו וחתנו של רבי יחיאל מפאריס. מכונה לעיתים "רבי יצחק בעל חוטם", ועל פי המסורת במשפחתו הסיבה היא משום שצמחו לו שערות על אפו.

ר' יצחק ראה כי התור הולכת ומשתכחת מהציבור, והמוני העם לא יודעים את ההלכה. הוא החליט לכתוב ספר שיסכם את ההלכות הנהוגות בזמן הזה בלשון ברורה ופשוטה. לצורך כך הוא כתב את הספר "עמודי גולה" שמוכר יותר בתור "ספר המצוות הקטן" (הסמ"ק). ספר זה מחולק לשבעה חלקים על מנת שבכל יום ילמדו חלק אחד ובכך ילמדו את כולו בשבוע אחד. בניגוד לרבי משה מקוצי שכתב את ספר מצוות גדול (סמ"ג), שהארך בהבאת הדעות ובירור הטעמים וכו', הסמ"ק מביא רק את פסקי ההלכה בקיצור. לאחר הדפסת הספר, שלח ר' יצחק את הספר לכל הקהילות על ידי שליח, על מתנ שיעתיקו ויפיצו אותו. בהרבה מההעתקות הללו נוספו הגהות שונות, חלקן הודפסו בגוף במהלך השנים.

מלבד זה מיוחס לו ספר "חוקי התורה" על ענייני החינוך.

נפטר בכ"ח באייר שנת מ'.

תקופת חייו של רבי יצחק מקורביל על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן