בעלי התוספות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בעלי התוספות הם כ-300 רבנים באשכנז, צרפת, אנגליה וארץ ישראל, בתקופת הראשונים שפרשו את הגמרא ועל סמך דבריהם נכתב פירוש התוספות על הגמרא.

התוספות בפירושם בעיקר מקשים ממקור למקור בש"ס, מנסים לקבוע את הכללים שעל פיהן מתנהל הש"ס, ופעמים רבות הם חולקים על רש"י, שנקרא בפיהם "הקונטרס".

קבצי תוספות שונים[edit]

על הגמרא שלנו הודפסו בעיקר תוספות של תלמידי ר"י (רבינו יצחק בר שמואל, בן אחותם של רשב"ם ורבינו תם, שהיו בני בתו של רש"י), ולכן רוב הפירושים נאמרים משמו, וכן בשם רבינו תם (רבינו יעקב תם, נכדו של רש"י) שהיה מרבני אשכנז וצרפת הגדולים. ישנם קבצי תוספות אחרים, שחלקם מודפסים כיום בצידם הגמרות או בספרים בפני עצמם, ביניהם "תוספות הרא"ש (של רבינו אשר)", "תוספות רבינו פרץ", "תוספות ישנים", "תוספות רי"ד". כמו כן נדפסו "תוספות ר"י הזקן", אשר מחברם הוא רבינו אברהם מן ההר.

לקריאה נוספת[edit]

  • אפרים אלימלך אורבך, בעלי התוספות (שני כרכים), הוצאת מוסד ביאליק, תשמ"ד.