פרשת החודש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פרשת החודש היא קטע מן התורה, שקוראים אותו בציבור, נוסף על פרשת השבוע, בשבת הסמוכה לראש חודש ניסן. שבת זו נקראת שבת החודש. כאשר חל ראש חודש ניסן בשבת קוראים את פרשת החודש בשבת זו. קריאה זו היא האחרונה בארבע פרשיות הנקראות לפני חג הפסח.

בפרשת החודש ((שמות יב), א-כ) נרמז עניין קידוש החודש, נאמר שחודש ניסן הוא הראשון לחודשי השנה, ומפורטים בה דיני קרבן פסח, וכן ציוויים לגבי חג הפסח.

מקור וזמן הקריאה[edit]

במשנה מגילה כט א מובא סדר קריאת הפרשיות של השבועות שלפני חג הפסח ובתוכן גם פרשת החודש כפרשה החותמת את ארבע הפרשיות

Geresh.png ראש חדש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים... בשניה זכור בשלישית פרה אדומה ברביעית החדש הזה לכם בחמישית חוזרין לכסדרן Geresh.png
מגילה כט א

. בגמרא מגילה ל א מפורש כי הפרשה נקראת בשבת הסמוכה לראש חודש ניסן, או בראש חודש ניסן עצמו במידה והוא יוצא בשבת.

סדר הקריאה[edit]

בשבת פרשת החודש מוציאים שני ספרי תורה. בספר התורה הראשון קוראים את פרשת השבוע, ובספר התורה השני קוראים את פרשת החודש. אם באותה שבת חל ראש חודש ניסן, מוציאים שלושה ספרי תורה. בספר התורה הראשון קוראים את פרשת השבוע, בספר התורה השני קוראים את הקריאה של ראש חודש ובספר התורה השלישי את פרשת החודש.

הפטרה[edit]

בהפטרה מפטירים בנבואת יחזקאל "כה אמר ה' אלוקים בראשון באחד לחודש" (יחזקאל פרק מה). ההפטרה עוסקת בחנוכת בית המקדש העתידי עליו מתנבא יחזקאל שתתרחש בא' ניסן ובקורבנות שיהיו בה. לאחר שבפרשה קראו על תחילת הולדתו של עם ישראל, ההפטרה מרחיבה גם לגבי הגאולה העתידית.