מדינת ישראל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
דגל ישראל
סמל ישראל

מדינת ישראל היא המדינה היהודית בארץ ישראל. הוקמה בה' באייר תש"ח, בעקבות החלטת עצרת האו"ם מ-29 בנובמבר 1947 על הקמת שתי מדינות: יהודית וערבית בתחומי פלשתינה המנדטורית.


אוכלוסיית 2008[edit]

ב-31 לדצמבר 2008 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-7.373 מיליון תושבים . 75.5% הם יהודים (5.567 מיליון), 20.2% ערבים ( 1.487 מיליון) ו-4.3% אחרים (319 אלף) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

במהלך 2008 גדלה אוכלוסיית ישראל בכ- 1.8%. מאז 2003 אחוז הגידול של אוכלוסיית ישראל נשאר יציב ברמה של 1.8% לשנה.

סה"כ נוספו לאוכלוסיית ישראל בשנת 2007 כ- 129,500 נפש. 92% מהגידול כתוצאה מריבוי טבעי (במהלך 2008 נולדו כ-157 אלף תינוקות ונפטרו כ-38 אלף איש), והשאר (כ-8%) ממאזן הגירה . משקלו של מאזן ההגירה מסך הגידול ירד בהשוואה לשנה שעברה (12%) כתוצאה מירידה של 25% במספר העולים שהגיעו בשנת 2008 בהשוואה ל-2007. (13,500 עולים חדשים, לא כולל אזרחים עולים ב-2008 בהשוואה ל- 18,000 עולים בשנת 2007). האוכלוסייה כיום(2022) היא 9.5 מליון תושבים.

חלוקה מינהלית[edit]

ערך מורחב - מחוזות ונפות במדינת ישראל


מדינת ישראל מחולקת למחוזות ולנפות. החלוקה היא מינהלית ומטרה לארגן את מתן השירותים הממשלתיים לציבור. אין לה משמעות גאוגרפית.

המדינה מחולקת לשש מחוזות: ירושלים, הצפון, חיפה , המרכז, תל אביב, הדרום ואזור יהודה ושומרון. כל אזור מחולקת לנפות. פריסת משרדי הממשלה בארץ מתבצעת לפי המחוזות, ובמידת הצורך, גם לפי הנפות. ערי המחוזות הן: ירושלים, נצרת, חיפה, רמלה, תל אביב ובאר שבע. ערי הנפה נמצאות, בדרך כלל, בעיר אשר על שמה הנפה. הלשכה המרכזית לסטטיסיקה מקבלת את הנתונים ממשרד הפנים ומפרסמת אותם באתר האינטרנט שלה , בירחונים והשנתון סטטיסטי. להלן נתונים נבחרים על המחוזות ועל הנפות.

כל האוכלוסייה - ממוצע 2007 - באלפים [1]

המחוז אוכלוסייה באחוזים
סך הכל 7.180 100 [2]
ירושלים 880 12
הצפון 1213 17
חיפה 868 12
מרכז 1710 24
תל אביב 1210 17
דרום 1029 14
יהודה ושומרון 269 4


קיום מצוות יישוב הארץ הכללית[edit]

ערך מורחב - יישוב ארץ ישראל


שלוש השבועות[edit]

בהקמת מדינת ישראל כרוכה השאלה ההלכתית, האם בעליה לארץ והקמת מדינה ישנה עבירה של שלוש השבועות. יש הסבורים כי הקמתה אינה כרוכה בעבירה על השבועות מכיון שהוקמה בהסכמת האו"ם. יש החולקים וסוברים כי מכיון שהדבר נעשה על ידי לחץ, וגם בהתנגדות עמים אחרים (כמו ארצות ערב) הדבר כרוך באיסור החמור של התגרות באומות, עליה מפורש עונש חמור ביותר בגמרא כתובות דף ק"י. ישנם הסבורים כי מותר לעבור על השבועות מכיון שגם אומות העולם עברו על השבועה "שלא ישתעבדו בישראל יותר מדי". והדבר נתון במחלוקת חריפה בין הפוסקים.

ישנם רבים הסוברים, כי מדינת ישראל, כרוכה בהתגרות באומות ובדחיקת הקץ, שהם שנים מתוך שלושת השבועות[3] שהשביע הקדוש ברוך הוא את בני ישראל. מסיבה זו אין לה כל תוקף הלכתי כדין "מלכות" על פי התורה, שהרי "כל מאי דעביד רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני",[4] כלומר דבר האסור על פי התורה אין לה כל תוקף הלכתי.

פוסקים אלו מציגים את העובדה כי החל משנת תרפ"ט בה החלו להשמע הדיבורים אודות הקמת המדינה החלה ההסתה הגדולה נגד לעם ישראל, הן בארצות מדינות הערביות, הן במדינות אירופה - דבר שהסתיים באובדנן של שבעה מליוני יהודים הי"ד, והן בקרבות התמידיות נגד ארץ ישראל דבר הנמשך עד היום.

ערכה הרוחני האידאלי של מדינת ישראל[edit]

מרן הרב קוק הגדיר את מדינת ישראל ההולכת וקמה כיסוד כיסא ה' בעולם(דרוש מקור). מרן הגרי"ז הגדיר את מדינת ישראל כעבודה זרה, והחזו"א הדירה כעומק הגלות.

תהליך הגאולה[edit]

ערך מורחב - אתחלתא דגאולה

יש הרואים במדינת ישראל חלק ושלב בתהליך הגאולה, והם מבססים את דברים על מקורות רבים, ובהם:

 • "אין לך קץ מגולה מזה" (סנהדרין צח.).
 • בספר דניאל (דניאל ח, יג-יד) נאמר: "אֶשְׁמְעָה אֶחָד קָדוֹשׁ מְדַבֵּר וַיֹּאמֶר אֶחָד קָדוֹשׁ לַפַּלְמוֹנִי הַמְדַבֵּר עַד מָתַי הֶחָזוֹן הַתָּמִיד וְהַפֶּשַׁע שֹׁמֵם תֵּת וְקֹדֶשׁ וְצָבָא מִרְמָס. וַיֹּאמֶר אֵלַי עַד עֶרֶב בֹּקֶר אַלְפַּיִם וּשְׁלשׁ מֵאוֹת וְנִצְדַּק קֹדֶשׁ." יש המבארים(דרוש מקור) את הפסוק שאלפיים ושלש מאות שנים אחר תקופתו של דניאל תחל תקופת "ערב בוקר" - היא "ערב גאולה" (שהגאולה נמשלה לבוקר‏[5]). סוף תקופת גלות בבל היא בשנת 3408 לבריאת העולם (ע"ז י. ורש"י שם). 2300 שנה אחרי גלות בבל היא שנת 5708 לבריאת העולם - ה'תש"ח[6]. ואכן בפירוש אבן יחיא על פסוקים אלה בדניאל מציין את שנת "ה' ת"ש מעט פחות מעט יותר" כשנה שבה יוכלו ישראל לשוב לארץ ישראל.
 • גם בספר 'נהרי אש' לרבי אברהם שמעון הלוי הורוויץ (עמוד קסג) מציין על פי פסוקים אלה בדניאל את שנת ה תש"ח כשנת קיום נבואת דניאל[7]. על פי זה, נאמר בדניאל שתקופה זו המתחילה בשנת ה'תש"ח היא תקופת "ערב בוקר".
 • רמ"ד וואלי בספר הליקוטים, עמוד רל, כותב וז"ל: "ענין אמרם ז"ל אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב זה דווקא קודם זמנו שהוא בחצי האלף השישי ערב שבת קודם חצות אבל בחציו ממש שהוא בחצות של ערב שבת והוא סוד בעתה שאמר הכתוב אז צריך שיבוא על כל פנים בדור כמו שהוא ויתוקן בעל כרחו ואלו חבלי משיח כי צריך בלי ספק שתתעורר קדושתו של יום השבת ותתחיל להתנוצץ להופיע במנוחתו של ערב שבת בחצות ממש לתשלום א"ל שעות של חסד א"ל כל היום ולחכימיא ברמיזא". דבריו מתייחסים לנאמר ספר פרי עץ חיים - שער הסליחות - פרק ח: "כבר כתבנו שהקדושת שבת מתחלת משעה ו' מיום ו', והם ז' שעות עד הלילה, וכ"ד שעות של יום שבת עצמו, הרי ל"א, נגד חסד אל כל היום, והם ל"א שעות, וזה אל מלך יושב על כסא רחמים, שכל שעות אלו יושב על כסא רחמים, וזהו יום הששי ויכולו, ר"ל מסוף שעה ה', דהיינו מתחלת שעה י', מתחלת קדושת שבת ובחול יושב על כסא דין". [8].

ראו גם[edit]


לקריאה נוספת[edit]

קישורים חיצוניים[edit]

מאמרים וקישורים תורניים

הערות שוליים[edit]

 1. מקור:הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 2. בשל עיגול הנתונים אין הסיכום מגיע למאה
 3. כתובות קי"א א ושם רש"י ד"ה ושלא.
 4. ערכין ה.
 5. ראה רש"י תהלים מט, ו; שם צ, יד; שם צב, ג; שם קל, ו; מצודת דוד תהלים מו, ו; ועוד.
 6. ראה ספר 'ואשר תבאנה יגידו' העוסק בסוגיות אלה.
 7. יש לציין שהספר "נהרי אש" נכתב הרבה לפני שנת תש"ח, המחבר נהרג בהשואה, הי"ד. עוד הערה מעניינת היא העובדה שהמו"ל של ספר זה הוא לא אחר מה"קנאי" המפורסם מלונדון הרב דומב ז"ל שהיה תלמיד של המחבר בישיבת חכמי לובלין.
 8. החשבון עולה כך: 1000\24=41.666666665*41.666666666666=208. על פי זה, בשנת ה' תש"ח יתחילו להתנוצץ חבלי משיח. הדברים נרמזים עוד, בדבריו של רמ"ד וואלי במקום נוסף: ביעור חמץ מכוון באלף השביעי - השבתת החמץ היא באלף השביעי שהוא מכוון ליום השבת שאין בו אחיזה לחצונים כלל ועיקר. וזה סוד "שרוף ישרפו בשבת" א"ת בשבת (ב שניה בסגול) אלא בשבת (ב' שניה בפתח). והשריפה היא סוד ביעור חמץ. ולכן צליבת הממזר שהיה סוד החמץ כידוע נהיתה בערב פסח ובערב שבת לרמוז אל כל הנזכר וכל שכן שגם החדש שבו מבערין את החמץ הוא ניסן שביעי מתשרי מכוון ליום השביעי שהוא שבת נמצא שמתקיים מכל צד "ובאש שרוף ישרפו בשבת" ודי בזה למשכילים. - ספר הליקוטים לרמ"ד וואלי חלק ב עמוד תק"מ.