מחוזות ונפות במדינת ישראל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מדינת ישראל מחולקת למחוזות ולנפות. החלוקה היא מינהלית ומטרה לארגן את מתן השירותים הממשלתיים לציבור. אין לה משמעות גאוגרפית.

בשנת 2006 הגיע אוכלוסיית ישראל לסך כולל של 7,053.700 נפש. המדינה מחולקת לשש מחוזות: ירושלים, הצפון, חיפה , המרכז, תל אביב, הדרום ואזור יהודה ושומרון. כל אזור מחולקת לנפות. פריסת משרדי הממשלה בארץ מתבצעת לפי המחוזות, ובמידת הצורך, גם לפי הנפות. ערי המחוזות הן: ירושלים, נצרת, חיפה, רמלה, תל אביב ובאר שבע. ערי הנפה נמצאות, בדרך כלל, בעיר אשר על שמה הנפה. הלשכה המרכזית לסטטיסיקה מקבלת את הנתונים ממשרד הפנים ומפרסמת אותם באתר האינטרנט שלה , בירחונים והשנתון סטטיסטי. להלן נתונים נבחרים על המחוזות ועל הנפות.

מבוא לסיווג[edit]

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגדירה את המחוזות ואת הנפות כדלקמן:מקור

מחוז ונפה - המחוזות והנפות הוגדרו לפי החלוקה המינהלית הרשמית של מדינת ישראל. על פי חלוקה זו קיימים בארץ 6 מחוזות המחולקים ל 15 נפות. עד 1981 היו רק 14 נפות, מאז נוספה גם נפת גולן במחוז הצפון.

הנפות יזרעאל ותל אביב חולקו על ידי משרד הפנים לתת-נפות, כפי שמקובל בקובץ האוכלוסין של משרד הפנים. הסמלים של תת-נפות אלו צוינו על פי בקשת משרד הפנים בטור "נפה", אף כי לחלוקת משנה זו אין תוקף רשמי ולכן החלוקה לתת נפות אינה מיוצגת בלוחות.

הנתונים בלוחות הסיכום מוצגים לפי הגבולות הנוכחיים של הנפות.

על ששת המחוזות של מדינת ישראל ונפותיהם נוספו החל ב 1972 אזורי יהודה ושומרון וחבל עזה (עד 2005) , כדי לאפיין את היישובים היהודיים ואוכלוסייתם הנמצאים באזורים אלו. באזור יהודה והשומרון וחבל עזה (עד לאוגוסט 2005 ) הוגדרו הנפות לפי החלוקה המינהלית שהייתה נהוגה במינהל האזרחי. חלוקה זו אינה באה לידי ביטוי בלוחות הסיכום.


מחוז ונפה התושבים היישובים
כל המדינה 7,053.7 1173
מחוז ירושלים 860.7 68
מחוז הצפון 1,194.4 412
נפת צפת 97.7 64
נפת כנרת 97.7 52
נפת יזרעאל 427.7 132
נפת עכו 531.9 124
נפת גולן 39.3 37
מחוז חיפה 861.1 90
נפת חיפה 528.4 25 9
נפת חדרה 332.7 65
מחוז המרכז 1,670.3 355 1
נפת השרון 367.8 85
נפת פתח תקווה 571.1 53
נפת רמלה 264.2 53
נפת רחובות4 467.3 44
מחוז תל אביב 1,196.7 18
מחוז הדרום 1,011.6 331
נפת אשקלון 451.4 102
נפת באר שבע 560.2 129
אזור יהודה ושומרון 254.4 119

הנתונים לעיל הם ממוצע שנתי. ממוצע הנועד לחפות על התנודות החודשיות בתנועת התושבים. בפירסומים לציבור כוללים הדרך כלל נתונים לתחילת השנה האזרחית והעברית ולסופה.

הלשכה המרכזית לסטסיטיקה מפרסמת לגבי כל אזור ואזור את ההתפלגות של האוכלוסיה לפי גיל ,מין ודת. בשנת 2006 היו מתוך האוכלוסיה במדינת ישראל, שהייתה 7,053.7 , 1,280.0 תושבים בגילים מ-5 עד 15 שהם 18%. מסםר הנשים היה 3,568.2 שהם 51%. מספר היהודים היה 5,353.6 שהם 76%.

מספר היישובים במדינה היה 1173, כאשר מספר היישובים הגדול הוא במחוז הצפון, אחרין - מחוז המרכז ומחוז הדרום.

[1]

הערות שוליים[edit]