חטאת העוף

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קרבן חטאת הבא מן התורים או מן בני היונה.


תורים קודמים לבני יונה, שכן ברוב המקומות בתורה מוזכר תחילה "תורים" ואחר כך "בני יונה".


הקרבת חטאת העוף קודמת להקרבת עולת העוף. בחטאת העוף אין קבלת הדם בכלי ולא הזאת הדם באצבע (כבחטאת בהמה), "אלא אוחז בעוף ומזה", שנאמר (ויקרא ה, ט): "והזה מדם החטאת" - ודרשו: "מגוף החטאת". מקום הזאתה הוא על הקיר התחתון של המזבח החיצון, למטה מחוט הסיקרא. חטאת העוף היא מהחטאות החיצונות.