חוט הסיקרא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קו בצבע אדום שהקיף את המזבח באמצע גובהו.


בגובה חמש אמות מהרצפה, וארבע אמות מהיסוד, הקיף את המזבח קו אדום ברוחב טפח, שהבדיל בין דמי חטאת בהמה ועולת העוף הניתנים למעלה מחוט הסיקרא לדמי שאר הקרבנות הניתנים למטה מחוט הסיקרא.