חטאות החיצונות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חטאות החיצונות הן קרבנות חטאת, שדמם נזרק על המזבח החיצון שעמד בעזרה.

דינים[edit]

מעילה[edit]

  • אחר זריקת דמן של החטאות החיצונות, אין מעילה בבשרן, לפי שהותר בשרן לכהנים.
  • אימוריהם חטאות החיצונות יש בהם מעילה, עד שיצאו לבית הדשן.

הבאה לתוך ההיכל[edit]

  • דם חטאת חיצונה שהובא להיכל על מנת להזות ממנו בפנים - הקרבן פסול, שנאמר (ויקרא ו, כג): "וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשרף".