הרב יהודה גרשוני

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב יהודה גרשוני (ידוע בכינוי "העילוי מגרודנא"), היה רב וראש ישיבה בירושלים ובארצות הברית.

תולדות חייו[edit]

נולד בשנת תר"ע בגרודנא שבליטא. בצעירותו קיבל תורה מהרבנים רבי שמעון שקופ, ראש ישיבת גרודנא, רבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר ורבי ברוך בער ליבוביץ' ראש ישיבת קמיניץ. לאחר מכן עלה לארץ והחל ללמוד בישיבת מרכז הרב אצל הרב אברהם יצחק הכהן קוק. בשנת תרפ"ז נסמך להוראה על ידי רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי, הרב קוק, הרב איסר זלמן מלצר והרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג.

בשנת תרצ"ב נשא את בתו של הרב אליעזר סילבר מארצות הברית, לאחר שהרב סילבר התרשם מגאונותו בעת שר' יהודה פרך שיעור שהעביר.

מסיבות שונות נאלץ העילוי לעבור לארצות הברית ולשהות שם שנים רבות, ושם הקים את "ישיבת ארץ ישראל" העוסקת במצוות התלויות בארץ, ועמד בראשה. בסוף ימיו חזר לירושלים, ונתקבל בה בכבוד רב.

נפטר בשבט תש"ס.

חיבוריו[edit]

  • חוקת הפסח - על הלכות קרבן פסח לרמב"ם (ב' חלקים).
  • משפט המלוכה - על הלכות מלכים לרמב"ם.
  • שיטה מקובצת על מסכת פסחים - הרב גרשוני עמד בראש קבוצה של תלמידי חכמים, בהזמנתו של רבה של תל אביב דאז, לכתוב ספר המלקט את עיקר חידושי הראשונים והאחרונים על מסכת פסחים. ספר זה נחל הצלחה רבה והתקבל מאוד בעולם הישיבות.
  • חק ומשפט -על הלכות סנהדרין לרמב"ם
  • קול יהודה - מאמרים הלכתיים ולמדניים בנושאים שונים
  • קול צופיך -כנ"ל
  • חכמת גרשון - כנ"ל
  • שערי צדק -על פרשיות השבוע ומועדים

לקריאה נוספת[edit]

הערות שוליים

תלמידי רבי ברוך בער ליבוביץ'