שפיכות דמים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שפיכות דמים או רצח הוא איסור רציחת אדם. המקור בתורה לאיסור רציחה הוא בעשרת הדברות: "לא תרצח" (שמות כ יב ודברים ה טז). איסור זה הוא אחד משלושה איסורים עליהם נאמר: "יהרג ואל יעבור", ולכן, אף על פי שלגבי כל העבירות, אם אומרים לאדם לעבור עליהן, ואם לאו - ייהרג, יעבור עליהן ואל ייהרג, הרי שלגבי עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, הדין הוא, שהאדם מצווה למסור את נפשו ולא לעבור עליהן. לכן, אם אמרו לאדם להרוג את חברו, ואם לאו יהרגו אותו - אסור לו להרוג, אף אם ישלם על כך בחייו.

רציחה היא גם אחת משבע מצוות בני נח, עליהן מצווים גם הגוים.

דינו של הרוצח הוא הרגעדים והתראה).

ראה גם[edit]