שת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שת הוא בנם של אדם וחווה שנולד אחרי רצח הבל וזה גם סיבת שמו

מעשיו[edit]

נאמר שהוא מהצדיקים לפני המבול מכיוון שרק בימי בנו אנוש החלו בני האדם לחטוא ולעתיד לבוא.

חז"ל סוכה נב ב מונים את שת כאחד משבעת הרועים שינהיגו את עם ישראל לעתיד לבוא.