הבל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הבל הינו היה בנם של אדם הראשון וחוה.

לפי המדרש נולד הבל עם תאומה.

הבל היה רועה צאן, והקריב מבכורות צאנו ומחלביהן לה'. ה' שעה אל מנחתו, בעוד שאל מנחת אחיו קין הוא לא שעה. קין הרגו בשדה.

מותו[edit]

קין היה עובד אדמה והקריב לפני ה' מתבואתו. חז"ל סוברים שהוא הקריב פשתן. ה' שעה למנחת אחיו, הבל, ולא שעה למנחתו, ובעקבות כך הרג קין את אחיו הבל.

ה' הוכיח את קין כששאלו "אי הבל אחיך", וכשקין ענה "השומר אחי אנכי?!" אמר לו ה' "קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה"!. קין נענש להיות נע ונד, והוא הלך והתיישב בארץ נוד. ה' שם לו אות לשמירה באומרו "שבעתיים יוקם קין".

ה' הוכיח את קין באומרו "קול דמי אחיו צועקים אלי". המשנה דורשת ריבוי זה במשמעות של "דמו ודם כל זרעיותיו" - כלומר: הבל וכל זרעו שהיה ראוי להיוולד ממנו עומדים וצועקים, ומכאן לומדים שכל המציל נפש אחת כאילו קיים עולם מלא, וכל המאבד נפש אחת - כאילו איבד עולם מלא.

הגמרא דורשת ‏[1]:

Geresh.png אמר רב יהודה בריה דרבי חייא: מלמד שעשה קין בהבל אחיו חבורות חבורות, פציעות פציעות, שלא היה יודע מהיכן נשמה יוצאה, עד שהגיע לצוארו. ואמר רב יהודה בריה דרבי חייא: מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל - שוב לא פתחה Geresh.png

.

לקריאה נוספת[edit]

הערות שוליים

  1. סנהדרין דף לז עמוד ב