קשרי תפילין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

התפילין, של ראש ושל יד, צריכות להיות קשורות באופן מסוים.

קשר של ראש[edit]

בקשר של ראש יש שתי צורות, התלויות במנהג, ובשתיהן נראית צורת האות "ד": א. קשר בצורת האות "ד", כאשר צורת האות "ד" נראית בקשר עצמו - כפי מנהג רוב האשכנזים, חסידי פולין והספרדים; ב. קשר בצורת ריבוע כאשר צורת האות "ד" ניכרת חלקה בקשר עצמו וחלקה ברצועות - כפי מנהג חלק מהאשכנזים, רוב החסידים והתימנים. יש יחידים הנוהגים לעשות קשר בצורת ריבוע עם חלל באמצעו, כצורת "ם". מבירור שנעשה בדורנו עולה שכל העדות בישראל שיש לנו תיעוד ברור לגבי מנהגם בקשר התפילין, נהגו בעבר בקשר המרובע, קשר זה מוזכר בגאונים ובראשונים, לעומתו קשר הדל"ת הומצא ככל הנראה לפני כ-300 שנה באחת מארצות המזרח והתפשט אט אט עד שהפך לנחלת הכלל.

קשר של יד[edit]

בצורת הקשר והלולאה ברצועת התפילין של יד קיימים שני סוגים התלויים במנהג: א. קשר שיוצאת ממנו לולאה קצרה לצד ימין, אשר דרכה משחילים את אורך הרצועה - כפי מנהג האשכנזים (המתפללים "נוסח אשכנז"), חסידי פולין והתימנים; ב. קשר שיוצאת ממנו לולאה ארוכה לצד שמאל, המושחלת במעברתא. בחלק הלולאה היוצא משמאל למעברתא, משחילים את אורך הרצועה - כפי מנהג רוב החסידים והספרדים.

בקצה רצועת התפילין של יד ישנו קשר נוסף בצורת "יוד" הנקרא "יוד" של הקשר, כלומר, ה"יוד" הנמצאת ליד הקשר.