מעברתא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

החלק הבולט מריבוע התיתורא (ראה: תיתורא), שלאורכו עוברת תעלה חלולה, שדרכה מעבירים את הרצועה.


בשני צידי המעברתא יש חתכים בצורת רבע עיגול, כדי שתהיה לתיתורא צורת ריבוע. במעברתא של יד בצד ימין (ובתפילין של איטר - בצד שמאל), יש חתך גדול יותר כדי שיהיה מקום להכניס בו את הקשר של יד.