סתם חמור לרכיבה עומד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

המוכר לחברו חמור סתם, ולא פירש מה נכלל עם מכירת החמור, האם רק כלי החמור העשויים לרכיבה (כגון האוכף והמרדעת) כלולים במכירת החמור, ואילו כלי החמור העשויים למשא (השק שמניחים על החמור כדי להכניס לתוכו את המשא) אינם כלולים במכירה, לפי ש"סתם חמור לרכיבה עומד" ולא למשא; או ש"סתם חמור למשא עומד", הלכך המוכר חמור סתם, מכר את כל כליו של החמור, בין אלה העשויים למשא ובין אלה העשויים לרכיבה, שכן הכלים העשויים לרכיבה עשויים אף למשא.

הלכה כדעת האומרים ש"סתם חמור לרכיבה עומד" ולא למשא.