חמור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
חמור

חמור הוא בהמת בית שעיקר שימושה למשא ולרכיבה.

החמור הוא בהמה טמאה.

בתנ"ך[edit]

החמור הוזכר בתנ"ך בהקשר של יציאת מצרים, שם סייעו החמורים להוביל משאות בני ישראל. כמו כן שמשון הרג אלף איש בלחי חמור.

בגאולה[edit]

החמור מוזכר בהקשר של המשיח: משיח יבוא "עני ורוכב על חמור". רבי אבא התפלל שיזכה לשבת בצל גללי חמורו של המשיח.

משפחת החמור[edit]

נקבת החמור נקראת במקרא "אתון" (כמו לדוגמא אתונו של בלעם) ובגמרא "חמורה" (כמו למשל בבכורות ט ע"א).

בן החמור נקרא "עיר"

החמור בהלכה[edit]

ערך מורחב - פדיון פטר חמור