משחק בקוביה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"משחק בקוביה" הוא כינוי למי שמשחק במשחקי מזל כדי לזכות בכסף. "קוביא" היא, עצם או אבן ששיחקו בהן משחקי מזל שונים.

דינו[edit]

"המשחקים בקוביא" פסולים לדון ולהעיד. סיבת הפסול היא: לפי ש"אין עסוקין ביישובו של עולם", כלומר: "בני אדם הללו, אם זהו עיסוקם היחיד, ואינם מתפרנסים מדבר אחר, פסולים לדון ולהעיד, היות ואינם מביאים כל תועלת ליישוב העולם, או משום שאינם מכירים בטורחם וצרותיהם של בני אדם, ואינם חסים על חבריהם להפסיד ממונם, וכן אינם בושים לשקר, שכן רגילים הם במשחקיהם להשתמש בדרכי הונאה ואינם מתגנים לבריות על ידי כך".

ויש סוברים, שהטעם לכך שמשחק בקוביא פסול לדון ולהעיד הוא, לפי שיש במעשיו משום גזל מדרבנן, מאחר וזוכה הוא בכספי חברו ללא הקנאה גמורה אלא בדרך אסמכתא.

ראה גם[edit]