מכת דם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מכת דם הינה המכה הראשונה מעשרת המכות, במכת דם לכל המצריים מי היאור הפך לדם.

הסיפור במקרא[edit]

רקע[edit]

לאחר שמשה רבינו חזר ממדין בציווי השם בשביל שיגאל את עם ישראל מגלות מצרים הגיע משה למצרים ואמר לפרעה שישלח את עם ישראל ממצרים ופרעה לא הסכים ואז הכה אהרן הכהן את היאור ומי היאור נהפכו לדם.

המכה[edit]

במכת דם מי היאור היו דם ולמצריים לא היה מים ולעם ישראל היה מים כי מי היאור הפכו לישראל למים.

אחרי זמן מה‏[1] פרעה קרא למשה רבינו ואהרן הכהן והסכים לשחרר את עם ישראל עם יגמר המכה ואז משה ואהרון התפללו ונעצר המכה ואז פרעה לא הסכים להוציא את בני ישראל ממצרים.

במפרשים[edit]

הומנם כתוב בתורה שמכת דם נמשכה 7 ימים אבל יש המפרשים את זה אחרת.

במדרש‏[2] כתוב: "מכות מצרים י"ב חדשים, שנאמר ויפץ העם וגו' אימתי דרכו של תבן באייר, והם יצאו בניסן, לקו המצריים עשר מכות כל י"ב חדש"‏[3] במדרש‏[4] כתוב שכל מכה הייתה חודש ומזה הנו מבינים שמכת דם הייתה חודש ימיים.

גם רש"י מפרש‏[5] וכך : "וימלא - מנין שבעת ימים, שלא שב היאור לקדמותו, שהייתה המכה משמשת רביע חדש ושלשה חלקים היה מעיד ומתרה בהם}} ומזה רואים שמכת דם הייתה שבוע ימים.

האבן עזרא מפרש שמשה נשלח אל פרעה דווקא באותו בוקר שנשלח מכיוון שבאותו יום היה לפרעה מנהג למדוד כמה מים יש ביאור, והקב"ה רצה שפרעה ימדוד את המים ואז יראה איך ברגע שאהרן מכה המים נהפכו לדם.

על הפסוק "ויהי הדם בכל ארץ מצרים"‏[6] מפרש מדרש רבה ש"ממכת דם נתעשרו ישראל" ואיך נתעשרו? בגלל שלעם ישראל מי היאור היו מים במכת דם ולמצריים לא אז עם ישראל מכר למצריים את המים ועם היו המצריים משלמים סכום מסיום היה נשאר מים למצריים ולא היה להם דם.

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. ראה להלן
  2. סדר עולם רבה פרק ג'
  3. כל מכה הייתה חודש אחד
  4. שמות רבה פרשה ט
  5. שמות, ז', כ"ה
  6. שמות ז',כ"א