מיקשה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תיתורא העשויה יחידת עור אחת, ללא תוספת עור בין התיתורא העליונה לתיתורא התחתונה.


כדי שהתיתורא תהיה עבה וחזקה וכדי ליצור את הרווח שבמעברתא, המאפשר את הכנסת הרצועה, מדביקים חתיכת עור עבה בין התיתורא העליונה לתיתורא התחתונה. את חתיכת העור העבה מוסיפים, כאשר עור התיתורא אינו עבה דיו, אך בבתים שעור התיתורא שלהם עבה וחזק, אין מוסיפים את חתיכת העור. בתים אלו נקראים "מיקשה", כי נעשו מחתיכת עור אחת בלי שום תוספת.