מגדל בבל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מגדל בבל הוא מגדל שנבנה על ידי בני האדם שהתאספו בארץ שנער לאחר המבול.

מטרת הבנייה[edit]

המגדל נבנה בדור הפלגה, למטרות כבוד, שנאמר[1] "וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם". במסכת סנהדרין דף קט ע"א מופיע שכוונתם היתה ג"כ לעבודה זרה.

עונש על הבנייה[edit]

האלוקים העניש את בוני המגדל בכך שנבללה שפתם (ועי"ז לא התאפשר להם המשך הבנייה), והם נפוצו על פני כל הארץ. בראשית יא, א-ט.

חטא בוני המגדל[edit]

מדברי הפסוקים לא מובן מדוע הקב"ה החליט להפיץ את בוני המגדל ומה היה חטאם וכדברי המדרש (תנחומא נח יח) "מעשה דור המבול נתפרשו מעשיהם ומעשה דור הפלגה לא נתפרשו מעשיהם". הפרשנים הביאו מספר פירושים לחטאם:

מלחמה בשמיים[edit]

המדרשים, וכן פירש רש"י], הסבירו כי כוונת בוני המגדל הייתה להילחם בקב"ה, וכדברי רש"י "באו בעצה אחת ואמרו: לא כל הימנו שיבור לו את העליונים. נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה. דבר אחר: על יחידו של עולם. דבר אחר: 'ודברים אחדים'- אמרו: אחת לאלף ותרנ"ו שנים הרקיע מתמוטט, כשם שעשה בימי המבול, בואו ונעשה לו סמוכות". לפירוש זה, בוני המגדל רצו להילחם בקב"ה (בפועל או בהכחשת חטא המבול) ולכן הפיץ אותם ה'.

אמנם, האבן עזרא הקשה על פירוש זה שבוני המגדל היו כולם בניו של נוח שידעו שהקב"ה נשבע לו שלא יביא עוד מבול על הארץ. בנוסף, הקשה כיצד חשבו בוני המגדל להילחם בקב"ה וכי היו טיפשים וחשבו שיוכלו באמת לעלות לשמיים‏[2].

חשש מהתפזרות על הארץ[edit]

האבן עזרא מפרש שהקב"ה לא הפיץ אותם בעקבות חטא אלא מכיוון שרצה לקיים את הברכה שבירך את האדם "פרו ורבו ומילאו את הארץ". בוני המגדל לא ידעו על רצונו של ה' שבני האדם יפוצו בכל הארץ ולכן הקב"ה הפיץ אותם לטובתם. באופן דומה, הרשב"ם מסביר כי בני האדם ידעו את ברכתו של הקב"ה לאדם שיפוץ בארץ, אך רצו לבטל את רצונו ולהתיישב רק במקום אחד בארץ וזה היה חטאם.

לפירושם, לא היה כל פסול בכך שבני האדם רצו לבנות "עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם" שהרי גם משה רבינו מתאר שיש בארץ ישראל "ערים גדולות ובצורות בשמיים", אלא עיקר החטא היה כוונתם לבטל, במזיד או בשוגג, את רצון ה' "פֶּן נָפוּץ עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ".

מגדל בבל בארכיאולוגיה[edit]

מודל המציע שחזור של זיגורט בבבל. מוזיאון פרגמון בברלין. המקור:ויקישיתוף בינלאומי

אכן בבבל בתרבות העתיקה (מזופוטמיה) בנו מגדל ענק (נקרא "זיגורט") שמטרתו היתה "להרשים" (לשם כבוד), ובראשו היה "מקדש" לעובדה זרה[3].

גם מבחינה טכנית, לפי האמור במקרא שהיו מכניסים את הלבנים בתנור [שנאמר "הָבָה נִלְבְּנָה לְבֵנִים וְנִשְׂרְפָה לִשְׂרֵפָה"], מחקרים מצביעים על כך שהיתה באפשרותם לבנות בניין בגובה של 3 ק"מ[4].

ראו גם[edit]

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים[edit]

  1. בראשית פרק יא
  2. יש לציין שבמדרש המקורי בבראשית רבה (פרשה לח) מובא כי בוני המגדל רצו לבנות עבודת כוכבים בראשו עם חרב בידה שתהא נראית כאילו עושה עם הקב"ה מלחמה
  3. [הקבלה בין ה"זיגורט" למגדל בבל, מאתר מקראנט
  4. סרטון מאתר יו טיוב