רבי משה מטראני

From ויקישיבה
(Redirected from מבי"ט)
Jump to navigation Jump to search

רבי משה בן יוסף מטראני (המבי"ט) היה ראש רבני צפת ומחשובי הפוסקים.

תולדות חייו[edit]

נולד בסלוניקי בשנת ר"ס לרבי יוסף, מצאצאי רבי ישעיה די טראני- בעל תוספות רי"ד. בצעירותו למד אצל דודו, רבי אהרן מטראני באדרינופולי. בגיל שמונה-עשרה עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת. למד בישיבתו של מהר"י בירב,ונחשב לאחד מבחירי תלמידיו. בשנת רפ"ה התמנה לחבר בית דינו של מהר"י בירב, ונסמך על ידו. ישב בבית הדין במשך חמישים וארבע שנה. לאחר פטיתרו של מהר"י בירב, עמד בראשות בית הדין רבי יוסף קארו, ולאחר פטירתו (בשנת של"ה), התמנה המבי"ט להיות ראש בית הדין. היה "בר פלוגתא" של רבי יוסף קארו בנושאים רבים, שהמפורסם שבהם הוא קדושת פירות שגדלו ברשות גוי בשמיטה. התכתב בהלכה עם גדויל דורו, בהם: רדב"ז, רבי משה אלשיך, רבי בצלאל אשכנזי ועוד. נפטר בצפת בשביעי של פסח (כ"א בניסן) ש"מ, ונקבר בבית העלמין העתיק בצפת.

בין תלמידיו: -רבי יום טוב צהלון- המהריט"ץ.

ספריו[edit]

בניו[edit]