ספר הכל בו

From ויקישיבה
(Redirected from כל בו)
Jump to navigation Jump to search

ספר הכל בו (נכתב לעיתים גם כלבו) הינו ספר הלכתי מימי הראשונים שזהות מחברו לא ברורה.

השערת רבות נאמרו בדבר מחברו של ספר הכל בו. בספר "שלשלת הקבלה" נכתב כי מחברו הוא הריב"ש. שם גם מובאת מסורת לפיה ספר הכלבו הוא ספר הנייר.

יש שייחסוהו לרבי שמריה בר שמחה[1]. יש שייחסוהו לרבי יוסף ב"ר טוביה[2].

החיד"א (שם הגדולים ערך כל בו) דחה את כל ההשערות, וכתב כי מחברו לא ידוע וכי מרוב ענוותנותו הסתיר המחבר את שמו.

רבים מייחסים את הספר לרבי אהרן הכהן מלוניל, ולפי שיטתם הספר מהוה מהדורה ראשונה של ספר "ארחות חיים" (אכן, פעמים רבות דבריהם זהים, ואחרונים רבים ציינו כי הכלבו מרבה לצטט את הספרר "ארחות חיים").

אמנם, מתוכן הספר קשה למצוא סימנים המורים על זהותו, זמנו, מיקומו או רבותיו של המחבר, ובאמת, יש הסבורים כי מחברו הוא מחכמי אשכנז, ויש הסבורים כי הוא מחכמי פרובנס[3].

תוכן[edit]

הספר מחולק למאה ארבעים ושמונה (קמח) סימנים. רוב תורתו הוא קיבוץ וליקוט של תרות הגאונים והראשונים שקדמו אותו. פעמים רבות, מהוה הכלבו מקור יחיד לדברי ראשונים מסוימים, משום שספריהם לא ראו דפוס.

ספר זה מהווה אחד מספרי היסוד בפסיקה, ומובא רבות בבית יוסף, בשולחן ערוך וברמ"א.

מהדורות[edit]

נדפס לראשונה כנראה בנאפלוי בשנת ר"ן, וישאורמים שהודפס בפייבי די שאקו בשנת רל"ה רו רל"ו. מאז הודפס במהדורות רבות מאד. מספר דפסוים שהודפסו בונציה עברו צנזורה, ומשפטים או מילים מסוימות המופנות כלפי הגוים הושמטו או הוחלפו[4]. בשנת תש"ו הודפסה בניו יורק מהדורה עם הערות מאת הרב זאב וולף לייטר. ריבוי המהדורות והיעדר כתבי יד, גרם לשיבושים רבים מאד. לאחרונה, נדפס בכמה מהדורות מתוקנות, ובהן מהדורה עם הגהות וביאורים מאת הרב דוד אברהם.


הערות שוליים

  1. "שם הגדולים" לר' אהרן בן אברהם
  2. תולדות הפסוקים עמ' 303
  3. ראה במבוא ל"כל בו עם הגהות וביאורים" מאת הרב דוד אברהם, עמ' 1 הערה 3
  4. ראה "כתבים נבחרים" ח"ב עמ' 402