כזית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שיעור נפוץ בהלכה. כל איסורי אכילה (חלב, דם) שיעורם בכזית, וכל כל שיעור אכילה החשוב לברכה.

גודלו[edit]

גודל כזית הוא כשיעור זית בינוני, לא גדול ולא קטן, עם גרעינו. יש בכותבת שני זיתים. ביחס לשיעור כביצה יש סוברים שכזית הוא כחציו (שולחן ערוך), ויש סוברים שהוא כשליש ממנו (רמב"ם). במידות ימינו ישנן כמה שיטות. ראשית, ישנה מחלוקת עקורנית אם מודדים את שיעור הכזית בנפח או במשקל. גם לשיטה שסוברת שמודדים בנפח, ישנן כמה שיטות. השתיים המרכזיות הן שיטת החזון איש ושיטת הרב אברהם חיים נאה (הגר"ח נאה). לדעת הגר"ח נאה שיעור כזית הוא 27-28 סמ"ק, ולדעת החזון איש, 33 סמ"ק. ישנה גם שיטה מצמצמת יותר, ששיעור הכזית הוא בגודל של זית רגיל, שהוא בערך כגודל ציפורן האגודל (הנצי"ב, הרב דב ליאור ועוד).

לקריאה נוספת[edit]

קישורים חיצוניים[edit]