חטא בת שבע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

זהו חטאו החמור ביותר של דוד המלך, והוא משפיע בצורה קשה על כל ישראל! דוד שוכב עם בת שבע אשת אוריה החיתי, בשעה שהלה נמצא במלחמה, ולאחר שהיא נכנסת להריון והוא לא מצליח לשכנעו לשוב לביתו לשכב עם אשתו על-מנת שלא ידע שהיא בגדה בו - דוד דואג שהוא ימות במלחמה, ולאחר מותו לוקח את בת שבע לאשה. נתן הנביא אומר לדוד שהוא חטא ומפרט את העונשים שה' עומד להטיל עליו, ודוד מודה שהוא חטא, ונתן אומר לו שה' סולח לו ולכן לא ימות אך העונשים אינם מבוטלים. העונש המרכזי שמתרחש בהמשך הן המרידות במלכות בית דוד - בעיקר מרד אבשלום, אך כהמשך לו גם מרד שבע בן בכרי, מרד אדניהו, ובמידה מסוימת אף פיצול הממלכה ע"י ירבעם בן נבט בימי נכדו של דוד- רחבעם בן שלמה.

החטא[edit]

חטא המשכב עם אשת אוריה[edit]

חטא בת שבע מתחיל בכך שדוד המלך נשאר בביתו בשעה שהעם במלחמה - "וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל... ודוד יושב בירושלים" שמואל ב,יא,א בשלב שני דוד קם בערב מעל משכבו ומתהלך על הגג, ואז דוד רואה את בת שבע שהיתה נשואה לאוריה החיתי (- אחד משלושים הגיבורים של דוד) "רוחצת מעל הגג, והאשה טות מראה מאוד" שמואל ב,יא,ב דוד מברר מי זאת האשה הזו, ולמרות שהוא יודע מי אביה ומי בעלה הוא איננו עומד בפיתוי שולח שליחים לביא אותה אליו ושוכב עמה "והיא מתקדשת מטמאתה". שמואל ב,יא,ג-ד

נסיון טשטוש החטא[edit]

בעקבות זאת בת שבע הרה, וברור שההריון הוא מדוד ולא מבעלה שנמצא זמן רב הרחק בשדה הקרב, לכן היא שולחת לומר לדוד שהיא הרה. שמואל ב,יא,ה דוד מנסה לטשטש את האירוע ושולח ליואב שר הצבא הוראה לשלוח אליו את אוריה, דוד שולח את אוריה לביתו, אך אוריה שוכב פתח בית המלך, דוד מברר איתו מדוע והוא משיב שאיננו מעוניין ללכת לביתו "לאכל ולשתות ולשכב עם אשתי" בשעה שהעם במלחמה, דוד מזמין את יואב לסעודה ודוד דואג להשקות אותו שיהיה שיכור וזה לא עוזר - גם בהיותו שיכור הוא הולך לשכב עם עבדי אדניו ולא בביתו. שמואל ב,יא,ו-יג

הריגת אוריה החיתי[edit]

הפתרון הנורא של דוד הוא לדאוג שאוריה ימות - הוא שולח ביד אוריה הוראות ליואב להפקיר את אוריה!! שמואל ב,יא,יד-טו יואב מבצע ואוריה מת יחד עם חיילים נוספים, יואב שולח לדוד שזה בוצע ומתנצל על הטעות החריפה שהובילה לכך - בהוראת דוד על-מנת שאוריה ימות, ודוד עונה לו "אל ירע בעיניך את הדבר הזה, כי כזה וכזה תאכל החרב". שמואל ב,יא,טז-כה

לקיחת בת שבע לאשה[edit]

לאחר שמסתיים האבל של בת שבע על בעלה דוד לוקח אותה לאשה. שמואל ב,יא,כו-כז

תגובת ה'[edit]

ה' שולח את נתן הנביא אל דוד. נתן מספר לדוד אירוע, כביכול על-מנת שישפוט כמלך ולאחר שדוד כועס מאוד על האיש הרשע בסיפור וקוצב את ענשו - נתן אומר לו :"אתה האיש"!! וקוצב את ענשו. שמואל ב,יב,א-יב דוד עונה: "חטאתי לה'", ונתן אומר לו: "גם ה' העביר חטאתך, לא תמות", אבל הבן שיוולד ימות. שמואל ב,יב,יג-יד ואכן הילד חולה, ודוד צם ומתענה ומתפלל עד שהוא מת. שמואל ב,יב,טו-כג לאחר מות הבן דוד שוכב עם בת שבע ונולד להם בן - "שלמה", וה' אוהב אותו וקורא לו ידידיה. שמואל ב,יב,כד-כה