הרב יצחק ירוחם דיסקין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב יצחק ירוחם דיסקין היה נשיא העדה החרדית בירושלים.

נולד בשנת תקצ"ט בלומז'ה לאביו המהרי"ל דיסקין. למד אצל אביו, ובגיל תשע "ידע את כל הסוגיות החמורות שבש"ס"(דרוש מקור). יום לאחר שנהיה בר מצווה, פרש מהעולם והתבודד במשך שלוש שנים ללימוד בהתמדה במשך שמונה-עשרה שעות ביום(דרוש מקור). לאחר שלוש שנים אלו, מינה אותו אביו לבוחן בישיבתו בלומז'ה. נשא את בתו של ר' זכריה זלקינד. לאחר שנפטרה אשתו, נשא בשנת תרס"ד את ינטה בת ר' דוד פישהוף, ועבר לגור בעיר אומן.

בשנת תרנ"ח נפטר בירושלים אביו המהרי"ל, והוא התבקש לבוא ולהמשיך את אביו ביניהול בית היתומים דיסקין וישיבת אהל משה. אולם הרב דחה את ההצעה עד לסוף שנת תרס"ח. בירושלים התקבצו סביבו תלמידי חכמים מבני העיר, בהם הרב יעקב משה חרל"פ(דרוש מקור). כשנפטר רבי שמואל סלנט, הוצע לו לכהן תחתיו כרבה של ירושלים(דרוש מקור), אולם הוא סרב. לאחר מלחמת העולם הראשונה, בשנת תרע"ח, הסכים להתמנות לנשיא העדה החרדית.

נפטר בכ"ט בשבט תרפ"ה, ונקבר על יד אביו בחלקת הפרושים שבהר הזיתים.

לרבי יצחק ירוחם דיסקין היו שני ילדים (מאשתו הראשונה). בנו בנימין נפטר בגיל צעיר בליטא, ובתו נספתה עם בעלה ושלושת ילדיה בשואה.