דם חטאת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דם של קרבן חטאת. שונה דינו של דם חטאת מדמם של שאר הקרבנות בשני דברים: א. דם חטאת שהובא להיכל על מנת להזות ממנו בפנים - הקרבן פסול, שנאמר (ויקרא ו, כג): "וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשרף"; ב. דם חטאת שניתז על הבגד - חייבים לכבסו, שנאמר (ויקרא ו, כ): "ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה תכבס במקום קדוש".