בשר על גבי גחלים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בשר על גבי גחלים הוא ספר הלכה קדום שרובו אבד. הובא רבות בדברי הראשונים.

מחברו[edit]

בספר "הגהות מרדכי הגדול" מיוחס הספר ל"רב בבי גאון". אין הכוונה לרב בבוי הלוי גאון, גאון ישיבת סורא שכן בספר מובאים גם מפסקיהם של חכמים המאוחרים לרב בבוי הלוי, כדוגמת רב נטרונאי גאון ורב נחשון גאון.

מכל מקום, כפי הנראה מקורו הוא בגאוני בבל. יש הסבורים כי הספר נכתב על ידי אחד מראשוני אשכנז, אולי רבי יעקב בר יקר.

מקור שמו[edit]

החיד"א (שם הגדולים בערכו) כתב בשם המהרי"ל: "ונקרא כך הספר הנזכר, שישנו בנותן טעם כבשרא אגומרי", כלומר, שבספר ישנם טעמים חשובים כמו בבשר על גבי גחלים.

לקריאה נוספת[edit]

  • יעקב נחום אפשטיין, על הספר "בשר על גבי גחלים", בתוך: מחקרים בספרות התלמוד ובשפות שמיות, חלק א, ירושלים תשמ"ד, עמ' 274-277

קישורים חיצוניים[edit]