ברכת הארץ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הברכה השניה של "ברכת המזון", שנתקנה על ידי יהושע בן נון כשנכנסו ישראל לארץ - "יהושע תיקן להם ברכת הארץ כשנכנסו לארץ" (בבלי ברכות מח, ב).

הוספות[edit]

בחנוכה ובפורים מוסיפים בברכה זו על הניסים.

אם שכח ולא הזכיר אינו חוזר, ויכול להזכיר בלשון "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי וכו'".


ברית ותורה[edit]

כל מי שלא הזכיר בה ברית ותורה (כפי שנזכר בברכה: על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדנו) - לא יצא ידי חובתו (בבלי ברכות מט, א).