ארחות צדיקים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ארחות צדיקים הינו ספר מוסר קדום שמחברו לא ידוע.

הספר נתחבר כפי הנראה במחצית השניה של המאה הט"ו. הספר הוא ליקוט ועיבוד של דברי תוכחה ומוסר מחז"ל ומהראשונים שקדמו לו, עם הרבה הוספות מהמחבר עצמו, בהן עצות מעשיות רבות לתיקון המידות. בין השאר, שואב המחבר מספר "תיקון מידות הנפש" לרבי שלמה אבן גבירול, חובות הלבבות מאת רבינו בחיי אבן פקודה, שערי תשובה מאת רבינו יונה גירונדי, הלכות תשובה לרמב"ם ועוד.

הספר מחולק לעשרים ושמונה שערים, בנושאים שונים:

הספר נדפס בפעם הראשונה כשהוא מעובד ומתורגם ליידיש בעיר איזני בשנת ש"ב, ומאז עוד עשרות פעמים. בעברית הוא נדפס לראשונה בפראג שמ"א, ומאז נדפס יותר ממאה פעמים. מהדורה מתוקנת יצאה לאור בירושלים תשמ"ח.