אין קניין לעבד בלא רבו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דבר שניתן לעבד כנעני, הריהו של אדונו.

עבד כנעני שקיבל מתנה - קנאה אדונו. יש אומרים, שאף אם נותן המתנה התנה על מנת שאין לאדון רשות בה, אין תנאו קיים וזכה בה האדון. ואף אם האדון עצמו נתן מתנה לעבדו, לא זכה בה העבד, שהרי זה כמזכה מיד ימינו ליד שמאלו, כיון שיד העבד כיד רבו.