אין נזירות פחותה משלושים יום

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

המקבל עליו נזירות, ופירש בנדרו זמן שהוא פחות משלושים יום, כגון שאמר: "הריני נזיר עשרים יום", חלים עליו כל דיני נזירות לשלושים יום, שאין נזירות פחותה משלושים יום. ראה גם ערך: סתם נזירות שלושים יום.