סתם נזירות שלושים יום

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

האומר סתם: "הריני נזיר", ולא פירש לכמה זמן הוא מקבל עליו את הנזירות, חלים עליו כל דיני נזירות לשלושים יום.


מקור[edit]

"ודבר זה הלכה מפי הקבלה" (פירוש המשניות לרמב"ם נזיר פ"א מ"ג), אלא שחכמים מצאו לזה אסמכתא בפסוק האמור בנזיר (במדבר ו, ה): "קדוש יהיה" - "יהיה" בגימטריא שלושים.