אדמו"ר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ראשי תיבות של אדוננו מורנו ורבינו. משמש כינוי ל"רבי", מנהיג חצר חסידית. לעיתים נידרות משתמשים בכינוי זה גם כלפי תלמידי חכמים שאינם חסידים (למשל בחידושי חתם סופר נדרים עו: ד"ה העתק, נחלת דוד ב"מ ד. וכן לגבי רבי ישראל אבוחצירא- "הבבא סאלי" שכונה אדמו"ר)

דמות האדמו"ר בחסידות היא דמות מרכזית מאוד בחסידות, משום שאחד מעיקרי החסידות הוא הדבקות בצדיק, דרכו ניתן להתקשר לאלוקים.

החסידים באים אל הרב לקבל ברכות ולהתיעץ בענינים שונים. יש אדמו"רים שמתיעצים איתם בעניני העולם הזה.

תפקיד האדמו"רות על פי רוב עובר בירושה- אחד מבני האדמו"ר משמש אחריו כאדמו"ר. עם זאת פעמים רבות האדמו"רות עברה לחתן, אחיין, תלמיד או קרוב משפחה שאינו בן- למשל הרבי האחרון של חב"ד היה חתנו של האדמו"ר שלפניו.