אגרת בת מחלת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אגרת בת מחלת הוא שם של שד.

  • מובא בבמדבר רבה פרשה יב: "לא תירא מפחד לילה מן אגרת בת מחלת ומרכבתה ולא מכל המזיקים המושלים בלילה"
  • מובא בפסחים קיב: : "אל יצא אדם יחידי בלילה, לא בלילי רביעיות ולא בלילי שבתות, מפני שאגרת בת מחלת יוצאה"
  • אגרת בת מחלת היא לילית, ושמה גם אגרת, ונקראת "בת מחלת" מלשון ריקוד (מחול), משום שמרקדת (אוצר ישראל ערך אגרת בת מחלת).